Stress

Stress er en naturligt forekommende tilstand for alle mennesker. Det gør at vi kan opfange faresignaler, der skærper vores sanser og gør os klar til at handle.


Det kan være gavnligt i korte intervaller, når vi skal præstere, men længevarende stress kan være skadeligt for både kroppen og hjernen.


Et individuelt stress-forløb varer otte uger og her gennemgåes og øves en lang række værktøjer og teknikker, til hvordan du kan håndtere den stress, der fylder i dit liv.